Her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz bırakılıyor

  • 13:59 8 Mayıs 2018
  • Sağlık
İZİMİR - Türkiye'de her gün 31 sağlık çalışanının şiddete maruz bırakıldığını söyleyen TTO Başkanı Funda Obuz, "Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıksın" dedi. 
 
zmir Tabip Odası, hasta yakınlarının nöbetçi asistanlara yönelik şiddeti Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi önünde protesto etti. Açıklamaya 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Oğuz Dicle, SES Eş Genel Başkanları, Çocuk Acil Anabilim Dalı Başkanı Murat Duman, Türk Sağlık Sen Başkanı ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Basın açıklamasını Türk Tabipler Odası Başkanı Funda Obuz okudu.
 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin özellikle son 15 yılda “sağlıkta dönüşüm programının” uygulanmaya başlamasıyla birlikte arttığını belirten Funda,  “2005 yılında doktor Göksel Kalaycı, 2012 yılında doktor Ersin Arslan, 2015 yılında doktor Kamil Furtun ve doktor Aynur Dağdemir, 2017 yılında doktor Hüseyin Ağır ve doktor Muhammet Sait Berilgen hayatını kaybetti. 2012 yılında doktor Melike Erdem SABİM hattı üzerinden oluşturulan yoğun psikolojik baskı ortamının etkisiyle, 2017 yılında doktor Hasan Orhan Çetin ise OHAL nedeniyle haksız ve hukuksuz görevden uzaklaştırılmasının sonrasında yaşamına son verdi” dedi.
 
'Acil servisler çalışılamaz duruma getiriliyor'
 
Her gün 31 sağlık çalışanının şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Funda, sağlık alanlarında sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddetin hekimler ve sağlık çalışanları üzerinde önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. Funda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin iş kazası olarak değerlendirildiğini belirtti. Funda, uygulanan neoliberal politikaların sağlık kurumlarını birer işletmeye dönüştürdüğünü niteliğini bozduğunu belirterek, “Ülkemizin 80 milyonluk nüfusuna karşılık acil servislere başvuru 110 milyon olmuştur. Mesai saatleri içinde polikliniklere ulaşmayan ya da muayene katılım bedeli ödemek istemeyen hastalar da acil servislere yönelmektedir. Bu durum hasta yükü zaten fazla olan acil servisleri çalışamaz duruma getirmektedir” ifadelerini kullandı.
 
'Sağlıkta şiddet toplumda şiddet zeminini besliyor'
 
Sağlıkta şiddetin tolumda şiddeti besleyen zeminin bir yansıması olduğunu söyleyen Funda, “Toplumda barış, adalet ve eşitliğin sağlanması hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven özendiren yayınlar kaldırılmalı eğitim müfredatlar değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir” dedi. Funda, sağlıkta şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının önleyicilik açısından önemli olduğunu belirtti.
 
'Sağlıkta şiddet yasa tasarısı çıksın'
 
Funda, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce çıkmasını talep etti. Ardından SES İşyeri temsilcisi Gülseli Uğur, SES Eş Genel Başkanları Hülya Ulaşoğlu ve Fatih Sürenkök, Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Yasemin Zengin, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Çocuk Acil Ana Bilim Dalı başkanı Murat Duman konuşma yaptı.
 
Konuşmaların ardından Acil servis içinde ‘Hekimler için Acil Durum Hattı ve numarasının yazılı olduğu stickersler temsili olarak yapıştırdı.